Структура БД MySQL CMS Opencart

database opencart structure

Структура БД MySQL CMS Opencart

Система

7d211e759e1f74e2304709c4c2102d37.png

Покупатели

8185cdccb882ab6109e367e0e0b09aa1.png

Продукты

d8476998e10e0b6ec01bc358dbf74bb5.png

Заказы

c1f6f746eb3fb361f15a333546ab5fc0.png

Местоположение

f3872c35a920c38c63b52fc910fbaabe.png

Возвраты

809ea7cabd42b36ab39bb5001f8a5799.png

Налоги

20b6add559aedd15d808f45677766656.png